Услови коришћења

06.01.2013.

Сагласност са Условима коришћења

Коришћењем система Донеси.ком, слажете се и прихватате одређене услове и правила коришћења (у даљем тексту 'Услови коришћења') који су наведени у даљем тексту.


Копирајт

Овај веб сајт је у целости власништво предузећа ПЛОТУН д.о.о. Сав софтвер кориштен на сајту је ексклузивно пројектован и развијен за потребе система Донеси.ком и заштићен је међународним законима који регулишу ту област. Садржај и софтвер на сајту могу се користити само у личне сврхе, за куповину преко интернета. Изричито није дозвољено коришћење Сервиса ради продаје производа или услуга или за повећање посећености било ког другог сајта у комерцијалне сврхе, као ни преузимање резултата претраживања система Донеси.ком, њихово преобликовање и објављивање на другим сајтовима. Уколико желите да систем Донеси.ком употребите у комерцијалне сврхе или на другачији начин него што је овде описано, обратите нам се електронском поштом, на адресу: info@donesi.com.

Заштићено име
Донеси.ком је заштићено трговачко име система Донеси.ком и власништво је предузећа ПЛОТУН д.о.о. Забрањено је коришћење овог имена или знака од стране било ког сервиса, производа или услуге која нема везе са системом Донеси.ком. Забрањено је и коришћење имена и знакова који својом сличношћу са именом и знаком Донеси.ком могу довести у заблуду кориснике и трећа лица да било који сервис, производ или услуга имају везе са системом Донеси.ком или предузећем ПЛОТУН д.о.о.

Утисци, фотографије и изјаве на сајту
Било какви утисци, фотографије или изјаве на сајту, у делу у коме је корисницима остављена могућност да изразе своје мишљење, неексклузивно су власништво система Донеси.ком и могу се користи у рекламне сврхе и прилагођавати према потреби. Уколико оставите утисак на сајту, слажете се и прихватате да систем Донеси.ком може користити име под којим пошаљете било који утисак или изјаву.

Онлајн плаћање PayOnline
Уколико користите услугу PayOnline за онлајн плаћање наруџбина, важе доле наведени услови те услуге. 

Ризик испоруке

Испорука наруџбина прослеђених путем система Донеси.ком искључиво зависи од наших партнера, тј. самих ресторана који врше испоруку. Донеси.ком не одговара за било какву штету или губитак настао погрешном, неквалитетном или неблаговременом испоруком, јер није у могућности да контролише било који део тока испоруке. Уколико нисте задовољни испоруком, можете се обратити систему Донеси.ком, на адресу info@donesi.com, који ће покушати да утврди како може да у будућности спречи слична незадовољства (нпр. искључивањем проблематичних ресторана из система Донеси.ком). Такође, можете и оставити свој утисак о одређеном ресторану, у делу предвиђеном за то, који ће бити доступан свим заинтересованима. Уколико плаћате онлајн, важе посебни доле наведени услови PayOnline услуге.

Цене на сајту
Цене производа представљених на сајту Донеси.ком истоветне су ценама истих производа у дотичним ресторанима. Ресторани су у обавези да систему Донеси.ком достављају све промене цена и понуде ПРЕ него што се исте промене у ресторану, да би систем Донеси.ком могао благовремено да усклади цене и понуду на сајту. Уколико ипак дође до несклада у ценама или до појаве нетачне цене  на сајту, Донеси.ком не одговара за било какву могућу штету проистеклу из тог случаја.

Слање садржаја
Донеси.ком нуди могућност слања (upload) текстова, слика, фотографија, видеа, звукова, музике или било ког другог материјала (у даљем тексту "Садржај") на или кроз Донеси.ком. Када шаљете свој Садржај на Донеси.ком, сагласни сте да дајете неексклузивну, територијално неограничену, бесплатну и без накнада дозволу да користи, мења, објављује и репродукује ваш материјал искључиво у сврху приказивања, дистрибуције и промоције Донеси.ком и партнерских ресторана, у било које време, без тражења одобрења и без временског ограничења.

Донеси.ком НЕМА власништво или копирајт над Садржајем који шаљете. Ви задржавате пуно власништво, и садржај можете користити за било коју намену. У исто време, задржавамо право да наставимо да користимо Садржај на Донеси.ком и партнерским сајтовима и апликацијама, у складу са описаним правима. При томе, Донеси.ком не претпоставља права на продају или дистрибуцију вашег Садржаја трећим странама без ваше дозволе.

Сагласни сте и гарантујете: (1) да сте ви власник послатог Садржаја или да имате право да нам дате дозволу за коришћење, (2) да Садржај и његова употреба на или кроз Донеси.ком не крши било које право других страна и (3) да слањем Садржаја не кршите било који уговор између вас и неке треће стране. Сагласни сте да сте одговорни за све потражње трећих страна настале због Садржаја који сте послали. 

Донеси.ком задржава право да одбије објављивање или обрише Садржај из било ког разлога, без претходне најаве.

Злоупотреба Сервиса
Донеси.ком задржава право да ускрати сервис корисницима за које утврди да га злоупотребљавају. Уколико се корисници лажно представљају, шаљу лажне наруџбине и слично, Донеси.ком има право да такве кориснике спречи да даље користе систем Донеси.ком. Уколико желите да пријавите слично понашање корисника, и тиме унапредите пословање система Донеси.ком, молимо Вас да нам се обратите на адресу info@donesi.com.

Порицање гаранција
Донеси.ком Вам обезбеђује систем 'онакав какав је', без икаквих гаранција у било ком смислу. Ви прихватате пуну одговорност за било какву штету или губитке настале услед коришћења или немогућности коришћења система Донеси.ком. Донеси.ком се изричито одриче свих изражених, подразумеваних или прописаних гаранција, укључујући, али не и ограничено на, гаранције трговине, погодности за одговарајућу намену и против прекршаја интелектуалних права. Донеси.ком не гарантује да ће Сервис испунити Ваше захтеве ни да ће рад Сервиса бити без прекида и без грешака.

Ограничење одговорности
Ви схватате и прихватате да систем Донеси.ком може имати грешке у функционисању, пројектне грешке или друге проблеме и да коришћење Сервиса може резултирати у непредвиђеној штети или губитку, укључујући, али не и ограничено на, неочекивани резултат или губитак података. Донеси.ком ни под каквим околностима неће бити одговоран за било какве настале штете (укључујући, али не и ограничено на, специјалне, ненамерне или намерне штете, губитак профита или губитак података, без обзира на предвидљивост таквих штета) проистекле из или повезане са коришћењем или перформансама система Донеси.ком или било каквим материјалима или сервисима које Вам Донеси.ком нуди. Ограничење одговорности се примењује у смислу штете због других информација, сервиса, услуга, савета или производа до којих се дошло помоћу линкова или реклама на систему Донеси.ком. Ни под којим условима Донеси.ком није одговоран за неправилно функционисање или прекид рада система Донеси.ком, проузроковано директно или индиректно природним силама, елементарним непогодама или узроцима који су ван разумне моћи контроле, у шта спадају, али не и ограничено на, проблеми у функционисању интернета, кварови на компјутерској опреми или проблеми са истом, проблеми у функционисању телекомуникационе опреме или мреже или неке друге врсте уређаја и опреме, нестанци струје, болести запослених, несарадња трећих лица, све врсте друштвених превирања, наредбе домаћих и међународних судова.

Обавештења е-поштом
Донеси.ком задржава право да Вас контактира електронском поштом у смислу обавештавања о статусу вашег налога, ваших наруџбина и повремених билтена. Уколико не желите да их примате, можете се одјавити изменом свога налога или кликом на линк за одјаву по порукама билтена.

Промене Услова коришћења
Донеси.ком задржава право да из било ког разлога и без најаве промени Услове коришћења с времена на време, промени ценовник и промени систем Донеси.ком у било ком тренутку, укључујући и право да прекине сервис, са или без најаве, без одговорности према Вама или било ком трећем лицу. Све такве промене на  систему Донеси.ком ће бити објављене на сајту и све промене ступају на снагу одмах по објављивању на сајту. Ви се обавезујете да повремено посетите одељак Услови коришћења, како бисте се благовремено упознали са евентуалним променама.

Коришћењем система Донеси.ком по објављивању промена у условима коришћења, ви се слажете и прихватате све промене.

Остало
Ови Услови коришћења представљају уговор између система Донеси.ком и Вас, као корисника, који се тичу коришћења система Донеси.ком и замењује све претходне, писане или усмене договоре, разговоре или уговоре који овде нису посебно поменути. Било каква одступања од одредаба уговора ће имати дејство само уколико су начињена писмено од стране система Донеси.ком.

Уколико се не слажете са било којим наведеним условом или правилом, молимо Вас да више не користите систем Донеси.ком.


Онлајн плаћања

Наруџбине на Donesi.com је могуће платити готовински приликом доставе, а наруџбине из неких ресторана и онлајн - платним картицама Visa, Master Card и Maestro посредством Банке Интезе или qVoucher-ом. Када користите ову услугу,  важе посебни услови:

PayOnline трошкови обраде науџбине
Ради повећања удобности својих корисника, осим класичног готовинског плаћања наруџбина приликом доставе, Donesi.com нуди и додатну услугу PayOnline која омогућава онлајн плаћање наруџбина. Како ова услуга изискује додатне активности Donesi.com, када користите онлајн плаћања услугом  Donesi.com PayOnline, у коначном износу за наплату ће бити укључена и ставка PayOnline трошкови обраде наруџбине, као фиксан динарски износ, једнак за све начине онлајн плаћања.

Сигурност плаћања
Donesi.com онлајн плаћања се обављају на сигурним сајтовима процесора плаћања и ни у једном тренутку нам нису доступни бројеви картица, налога или други поверљиви подаци које остављате приликом плаћања. Процесори плаћања са којима Donesi.com сарађује податке преносе у криптованој форми, употребом најсавременијих криптографских технологија и за њихову сигурност гарантују процесори плаћања.

Сигурност плаћања платним картицама
Уколко плаћате платним картицама, приликом уношења података о платној картици, поверљиве информација се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије технологије. Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Банка Интеза ад Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Ауторизација наплате и повраћај средстава
Уколико процесор наплате подржава ту опцију (Банка Интеза), приликом наручивања на Donesi.com неће бити извршена наплата, већ само ауторизација плаћања (резервација средстава). У том случају, наплата ће бити извршена тек када наруџбина буде испоручена. У случају одбијене или отказане наруџбине, резервација средстава ће бити поништена у најкраћем могућем року. У случају да сте више пута покушавали плаћање, може се десити да исти износ буде више пута резервисан, али та средства неће бити наплаћена и резервације ће бити поништене у најкраћем могућем року. 

Уколико процесор плаћања не подржава поступак ауторизације (qVoucher), наплата ће бити извршена одмах, а у случају одбијене или отказане наруџбине, плаћање ће бити сторнирано и средства враћена у најкраћем могућем року.

За одбијене или благовремено отказане наруџбине, кориснику ће бити враћен целокупан износ плаћен онлајн.

Повраћај средстава се обавља искључиво преко процесора плаћања који је коришћен приликом онлајн плаћања.

Поништења ауторизација и сторнирање ће са наше стране бити обављено у датом року, али је могуће да ће банци или другом процесору плаћања требати неко додатно време пре него што те промене на рачуну буду видљиве.

Извештај о плаћању
Након завршеног плаћања, путем електронске поште ћете добити Извештај о плаћању, са исходом плаћања (успело или није успело) и осталим детаљима трансакције. Извештај о успелом плаћању је доказ да сте наруџбину платили онлајн. Уколико Вам је потребан и рачун из ресторана, молимо нагласите то приликом наручивања.

Доставница
Приликом преузимања достављених наруџбина плаћених онлајн, у обавези сте да достављачу потпишете Доставницу.

Рекламације
Donesi.com Вам омогућава да на лак и брз начин наручите и платите храну онлајн, али не припрема нити доставља храну, већ то обављају ресторани. Ипак, када користите PayOnline услугу за онлајн плаћања, све рекламације можете упутити директно Donesi.com који ће их савесно испитати и адекватно реаговати.

Уколико имате било који проблем са наруџбином или наплатом, молимо Вас да нас контактирате како бисмо проблем што пре решили.


ПЛОТУН д.о.о.
Телефон: +381 64 867 00 01
Е-маил: info@donesi.com
Web: www.donesi.com
ПИБ: 105569457
МБ: 20410124
Делатност: 7311 - делатност рекламних агенција Полазна  |  Мобилна верзија  |  Приватност  |  Услови коришћења  |  Контакт

Телефонска подршка: +381 64 867 00 01ПЛОТУН д.о.о., Обилићева 33, 37000 Крушевац, Србија.

® Donesi.com is registered trademark of Plotun. © Copyright by Plotun. All rights reserved.