Услови коришћења

23.10.2019.

Сагласност са Условима коришћења

Коришћењем система Донеси.ком, слажете се и прихватате одређене услове и правила коришћења (у даљем тексту 'Услови коришћења') који су наведени у даљем тексту.


Копирајт

Овај веб сајт је у целости власништво предузећа ПЛОТУН д.о.о. Сав софтвер кориштен на сајту је ексклузивно пројектован и развијен за потребе система Донеси.ком и заштићен је међународним законима који регулишу ту област. Садржај и софтвер на сајту могу се користити само у личне сврхе, за куповину преко интернета. Изричито није дозвољено коришћење Сервиса ради продаје производа или услуга или за повећање посећености било ког другог сајта у комерцијалне сврхе, као ни преузимање резултата претраживања система Донеси.ком, њихово преобликовање и објављивање на другим сајтовима. Уколико желите да систем Донеси.ком употребите у комерцијалне сврхе или на другачији начин него што је овде описано, обратите нам се електронском поштом, на адресу: info@donesi.com.

Заштићено име
Донеси.ком је заштићено трговачко име система Донеси.ком и власништво је предузећа ПЛОТУН д.о.о. Забрањено је коришћење овог имена или знака од стране било ког сервиса, производа или услуге која нема везе са системом Донеси.ком. Забрањено је и коришћење имена и знакова који својом сличношћу са именом и знаком Донеси.ком могу довести у заблуду кориснике и трећа лица да било који сервис, производ или услуга имају везе са системом Донеси.ком или предузећем ПЛОТУН д.о.о.

Утисци, фотографије и изјаве на сајту
Било какви утисци, фотографије или изјаве на сајту, у делу у коме је корисницима остављена могућност да изразе своје мишљење, неексклузивно су власништво система Донеси.ком и могу се користи у рекламне сврхе и прилагођавати према потреби. Уколико оставите утисак на сајту, слажете се и прихватате да систем Донеси.ком може користити име под којим пошаљете било који утисак или изјаву.

Онлајн плаћање PayOnline
Уколико користите услугу PayOnline за онлајн плаћање наруџбина, важе доле наведени услови те услуге. 

Ризик испоруке

Испорука наруџбина прослеђених путем система Донеси.ком искључиво зависи од наших партнера, тј. самих ресторана који врше испоруку. Донеси.ком не одговара за било какву штету или губитак настао погрешном, неквалитетном или неблаговременом испоруком, јер није у могућности да контролише било који део тока испоруке. Уколико нисте задовољни испоруком, можете се обратити систему Донеси.ком, на адресу info@donesi.com, који ће покушати да утврди како може да у будућности спречи слична незадовољства (нпр. искључивањем проблематичних ресторана из система Донеси.ком). Такође, можете и оставити свој утисак о одређеном ресторану, у делу предвиђеном за то, који ће бити доступан свим заинтересованима. Уколико плаћате онлајн, важе посебни доле наведени услови PayOnline услуге.

Цене на сајту
Цене производа представљених на сајту Донеси.ком истоветне су ценама истих производа у дотичним ресторанима. Ресторани су у обавези да систему Донеси.ком достављају све промене цена и понуде ПРЕ него што се исте промене у ресторану, да би систем Донеси.ком могао благовремено да усклади цене и понуду на сајту. Уколико ипак дође до несклада у ценама или до појаве нетачне цене  на сајту, Донеси.ком не одговара за било какву могућу штету проистеклу из тог случаја.

Слање садржаја
Донеси.ком нуди могућност слања (upload) текстова, слика, фотографија, видеа, звукова, музике или било ког другог материјала (у даљем тексту "Садржај") на или кроз Донеси.ком. Када шаљете свој Садржај на Донеси.ком, сагласни сте да дајете неексклузивну, територијално неограничену, бесплатну и без накнада дозволу да користи, мења, објављује и репродукује ваш материјал искључиво у сврху приказивања, дистрибуције и промоције Донеси.ком и партнерских ресторана, у било које време, без тражења одобрења и без временског ограничења.

Донеси.ком НЕМА власништво или копирајт над Садржајем који шаљете. Ви задржавате пуно власништво, и садржај можете користити за било коју намену. У исто време, задржавамо право да наставимо да користимо Садржај на Донеси.ком и партнерским сајтовима и апликацијама, у складу са описаним правима. При томе, Донеси.ком не претпоставља права на продају или дистрибуцију вашег Садржаја трећим странама без ваше дозволе.

Сагласни сте и гарантујете: (1) да сте ви власник послатог Садржаја или да имате право да нам дате дозволу за коришћење, (2) да Садржај и његова употреба на или кроз Донеси.ком не крши било које право других страна и (3) да слањем Садржаја не кршите било који уговор између вас и неке треће стране. Сагласни сте да сте одговорни за све потражње трећих страна настале због Садржаја који сте послали. 

Донеси.ком задржава право да одбије објављивање или обрише Садржај из било ког разлога, без претходне најаве.

Злоупотреба Сервиса
Донеси.ком задржава право да ускрати сервис корисницима за које утврди да га злоупотребљавају. Уколико се корисници лажно представљају, шаљу лажне наруџбине и слично, Донеси.ком има право да такве кориснике спречи да даље користе систем Донеси.ком. Уколико желите да пријавите слично понашање корисника, и тиме унапредите пословање система Донеси.ком, молимо Вас да нам се обратите на адресу info@donesi.com.

Порицање гаранција
Донеси.ком Вам обезбеђује систем 'онакав какав је', без икаквих гаранција у било ком смислу. Ви прихватате пуну одговорност за било какву штету или губитке настале услед коришћења или немогућности коришћења система Донеси.ком. Донеси.ком се изричито одриче свих изражених, подразумеваних или прописаних гаранција, укључујући, али не и ограничено на, гаранције трговине, погодности за одговарајућу намену и против прекршаја интелектуалних права. Донеси.ком не гарантује да ће Сервис испунити Ваше захтеве ни да ће рад Сервиса бити без прекида и без грешака.

Ограничење одговорности
Ви схватате и прихватате да систем Донеси.ком може имати грешке у функционисању, пројектне грешке или друге проблеме и да коришћење Сервиса може резултирати у непредвиђеној штети или губитку, укључујући, али не и ограничено на, неочекивани резултат или губитак података. Донеси.ком ни под каквим околностима неће бити одговоран за било какве настале штете (укључујући, али не и ограничено на, специјалне, ненамерне или намерне штете, губитак профита или губитак података, без обзира на предвидљивост таквих штета) проистекле из или повезане са коришћењем или перформансама система Донеси.ком или било каквим материјалима или сервисима које Вам Донеси.ком нуди. Ограничење одговорности се примењује у смислу штете због других информација, сервиса, услуга, савета или производа до којих се дошло помоћу линкова или реклама на систему Донеси.ком. Ни под којим условима Донеси.ком није одговоран за неправилно функционисање или прекид рада система Донеси.ком, проузроковано директно или индиректно природним силама, елементарним непогодама или узроцима који су ван разумне моћи контроле, у шта спадају, али не и ограничено на, проблеми у функционисању интернета, кварови на компјутерској опреми или проблеми са истом, проблеми у функционисању телекомуникационе опреме или мреже или неке друге врсте уређаја и опреме, нестанци струје, болести запослених, несарадња трећих лица, све врсте друштвених превирања, наредбе домаћих и међународних судова.

Обавештења е-поштом
Донеси.ком задржава право да Вас контактира електронском поштом у смислу обавештавања о статусу вашег налога, ваших наруџбина и повремених билтена. Уколико не желите да их примате, можете се одјавити изменом свога налога или кликом на линк за одјаву по порукама билтена.

Промене Услова коришћења
Донеси.ком задржава право да из било ког разлога и без најаве промени Услове коришћења с времена на време, промени ценовник и промени систем Донеси.ком у било ком тренутку, укључујући и право да прекине сервис, са или без најаве, без одговорности према Вама или било ком трећем лицу. Све такве промене на  систему Донеси.ком ће бити објављене на сајту и све промене ступају на снагу одмах по објављивању на сајту. Ви се обавезујете да повремено посетите одељак Услови коришћења, како бисте се благовремено упознали са евентуалним променама.

Коришћењем система Донеси.ком по објављивању промена у условима коришћења, ви се слажете и прихватате све промене.

Остало
Ови Услови коришћења представљају уговор између система Донеси.ком и Вас, као корисника, који се тичу коришћења система Донеси.ком и замењује све претходне, писане или усмене договоре, разговоре или уговоре који овде нису посебно поменути. Било каква одступања од одредаба уговора ће имати дејство само уколико су начињена писмено од стране система Донеси.ком.

Уколико се не слажете са било којим наведеним условом или правилом, молимо Вас да више не користите систем Донеси.ком.


Онлајн плаћања

Narudžbine na Donesi.com je moguće platiti gotovinski prilikom dostave, a narudžbine iz nekih restorana i onlajn - platnim karticama Visa posredstvom Banke Unicredit i procesorom za online plaćanje Allsecure. Kada koristite ovu uslugu, važe posebni uslovi:

PayOnline troškovi obrade naudžbine
Radi povećanja udobnosti svojih korisnika, osim klasičnog gotovinskog plaćanja narudžbina prilikom dostave, Donesi.com nudi i dodatnu uslugu PayOnline koja omogućava onlajn plaćanje narudžbina. Kako ova usluga iziskuje dodatne aktivnosti Donesi.com, kada koristite onlajn plaćanja uslugom  Donesi.com PayOnline, u konačnom iznosu za naplatu će biti uključena i stavka PayOnline troškovi obrade narudžbine, kao fiksan dinarski iznos, jednak za sve načine onlajn plaćanja.

Sigurnost plaćanja
Donesi.com onlajn plaćanja se obavljaju na sigurnim sajtovima procesora plaćanja i ni u jednom trenutku nam nisu dostupni brojevi kartica, naloga ili drugi poverljivi podaci koje ostavljate prilikom plaćanja. Procesori plaćanja sa kojima Donesi.com sarađuje podatke prenose u kriptovanoj formi, upotrebom najsavremenijih kriptografskih tehnologija i za njihovu sigurnost garantuju procesori plaćanja.

Sigurnost plaćanja platnim karticama
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.
3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.
PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.
Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice.
Autorizacija naplate i povraćaj sredstava
Ukoliko procesor naplate podržava tu opciju, prilikom naručivanja na Donesi.com neće biti izvršena naplata, već samo autorizacija plaćanja (rezervacija sredstava). U tom slučaju, naplata će biti izvršena tek kada narudžbina bude isporučena. U slučaju odbijene ili otkazane narudžbine, rezervacija sredstava će biti poništena u najkraćem mogućem roku. U slučaju da ste više puta pokušavali plaćanje, može se desiti da isti iznos bude više puta rezervisan, ali ta sredstva neće biti naplaćena i rezervacije će biti poništene u najkraćem mogućem roku. 

Ukoliko procesor plaćanja ne podržava postupak autorizacije, naplata će biti izvršena odmah, a u slučaju odbijene ili otkazane narudžbine, plaćanje će biti stornirano i sredstva vraćena u najkraćem mogućem roku.

Za odbijene ili blagovremeno otkazane narudžbine, korisniku će biti vraćen celokupan iznos plaćen onlajn.
Povraćaj sredstava se obavlja isključivo preko procesora plaćanja koji je korišćen prilikom onlajn plaćanja.

Poništenja autorizacija i storniranje će sa naše strane biti obavljeno u datom roku, ali je moguće da će banci ili drugom procesoru plaćanja trebati neko dodatno vreme pre nego što te promene na računu budu vidljive.
Donesi.com neće poništavati rezervacije sredstava, niti stornirati plaćanje niti vršiti povraćaj naplaćenog iznosa narudžbine, ukoliko narudžbina nije izvršena usled proteka roka u kojem je dostavljač dužan da sačeka prijem narudžbine od strane korisnika.
Rok u kojem je dostavljač dužan da sačeka preuzimanje narudžbine od strane korisnika je pet minuta od trenutka kada je pokušao da obavesti korisnika da je pristupio na adresu koju je korisnik odredio kao mesto dostave prilikom online-narudžbine.
Izveštaj o plaćanju
Nakon završenog plaćanja, putem elektronske pošte ćete dobiti Izveštaj o plaćanju, sa ishodom plaćanja (uspelo ili nije uspelo) i ostalim detaljima transakcije. Izveštaj o uspelom plaćanju je dokaz da ste narudžbinu platili onlajn. Ukoliko Vam je potreban i račun iz restorana, molimo naglasite to prilikom naručivanja.

Reklamacije
Donesi.com Vam omogućava da na lak i brz način naručite i platite hranu onlajn, ali ne priprema niti dostavlja hranu, već to obavljaju restorani. Ipak, kada koristite PayOnline uslugu za onlajn plaćanja, sve reklamacije možete uputiti direktno Donesi.com koji će ih savesno ispitati i adekvatno reagovati.

Ukoliko imate bilo koji problem sa narudžbinom ili naplatom, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo problem što pre rešili.


ПЛОТУН д.о.о.
Телефон: +381 64 867 00 01
Е-маил: info@donesi.com
Web: www.donesi.com
ПИБ: 105569457
МБ: 20410124
Делатност: 7311 - делатност рекламних агенција Полазна  |  Мобилна верзија  |  Приватност  |  Услови коришћења  |  Контакт

Телефонска подршка: +381 64 867 00 01ПЛОТУН д.о.о., Обилићева 33, 37000 Крушевац, Србија.

® Donesi.com is registered trademark of Plotun. © Copyright by Plotun. All rights reserved.