Услови коришћења

12.06.2013.

Сагласност са Условима коришћења

Коришћењем система Донеси.ком, слажете се и прихватате одређене услове и правила коришћења (у даљем тексту 'Услови коришћења') који су наведени у даљем тексту.


Копирајт

Овај веб сајт је у целости власништво предузећа ПЛОТУН д.о.о. Сав софтвер кориштен на сајту је ексклузивно пројектован и развијен за потребе система Донеси.ком и заштићен је међународним законима који регулишу ту област. Садржај и софтвер на сајту могу се користити само у личне сврхе, за куповину преко интернета. Изричито није дозвољено коришћење Сервиса ради продаје производа или услуга или за повећање посећености било ког другог сајта у комерцијалне сврхе, као ни преузимање резултата претраживања система Донеси.ком, њихово преобликовање и објављивање на другим сајтовима. Уколико желите да систем Донеси.ком употребите у комерцијалне сврхе или на другачији начин него што је овде описано, обратите нам се електронском поштом, на адресу: info@donesi.com.

Заштићено име
Донеси.ком је заштићено трговачко име система Донеси.ком и власништво је предузећа ПЛОТУН д.о.о. Забрањено је коришћење овог имена или знака од стране било ког сервиса, производа или услуге која нема везе са системом Донеси.ком. Забрањено је и коришћење имена и знакова који својом сличношћу са именом и знаком Донеси.ком могу довести у заблуду кориснике и трећа лица да било који сервис, производ или услуга имају везе са системом Донеси.ком или предузећем ПЛОТУН д.о.о.

Утисци, фотографије и изјаве на сајту
Било какви утисци, фотографије или изјаве на сајту, у делу у коме је корисницима остављена могућност да изразе своје мишљење, неексклузивно су власништво система Донеси.ком и могу се користи у рекламне сврхе и прилагођавати према потреби. Уколико оставите утисак на сајту, слажете се и прихватате да систем Донеси.ком може користити име под којим пошаљете било који утисак или изјаву.

Онлајн плаћање PayOnline
Уколико користите услугу PayOnline за онлајн плаћање наруџбина, важе доле наведени услови те услуге. 

Ризик испоруке

Испорука наруџбина прослеђених путем система Донеси.ком искључиво зависи од наших партнера, тј. самих ресторана који врше испоруку. Донеси.ком не одговара за било какву штету или губитак настао погрешном, неквалитетном или неблаговременом испоруком, јер није у могућности да контролише било који део тока испоруке. Уколико нисте задовољни испоруком, можете се обратити систему Донеси.ком, на адресу info@donesi.com, који ће покушати да утврди како може да у будућности спречи слична незадовољства (нпр. искључивањем проблематичних ресторана из система Донеси.ком). Такође, можете и оставити свој утисак о одређеном ресторану, у делу предвиђеном за то, који ће бити доступан свим заинтересованима. Уколико плаћате онлајн, важе посебни доле наведени услови PayOnline услуге.

Цене на сајту
Цене производа представљених на сајту Донеси.ком истоветне су ценама истих производа у дотичним ресторанима. Ресторани су у обавези да систему Донеси.ком достављају све промене цена и понуде ПРЕ него што се исте промене у ресторану, да би систем Донеси.ком могао благовремено да усклади цене и понуду на сајту. Уколико ипак дође до несклада у ценама или до појаве нетачне цене  на сајту, Донеси.ком не одговара за било какву могућу штету проистеклу из тог случаја.

Слање садржаја
Донеси.ком нуди могућност слања (upload) текстова, слика, фотографија, видеа, звукова, музике или било ког другог материјала (у даљем тексту "Садржај") на или кроз Донеси.ком. Када шаљете свој Садржај на Донеси.ком, сагласни сте да дајете неексклузивну, територијално неограничену, бесплатну и без накнада дозволу да користи, мења, објављује и репродукује ваш материјал искључиво у сврху приказивања, дистрибуције и промоције Донеси.ком и партнерских ресторана, у било које време, без тражења одобрења и без временског ограничења.

Донеси.ком НЕМА власништво или копирајт над Садржајем који шаљете. Ви задржавате пуно власништво, и садржај можете користити за било коју намену. У исто време, задржавамо право да наставимо да користимо Садржај на Донеси.ком и партнерским сајтовима и апликацијама, у складу са описаним правима. При томе, Донеси.ком не претпоставља права на продају или дистрибуцију вашег Садржаја трећим странама без ваше дозволе.

Сагласни сте и гарантујете: (1) да сте ви власник послатог Садржаја или да имате право да нам дате дозволу за коришћење, (2) да Садржај и његова употреба на или кроз Донеси.ком не крши било које право других страна и (3) да слањем Садржаја не кршите било који уговор између вас и неке треће стране. Сагласни сте да сте одговорни за све потражње трећих страна настале због Садржаја који сте послали. 

Донеси.ком задржава право да одбије објављивање или обрише Садржај из било ког разлога, без претходне најаве.

Злоупотреба Сервиса
Донеси.ком задржава право да ускрати сервис корисницима за које утврди да га злоупотребљавају. Уколико се корисници лажно представљају, шаљу лажне наруџбине и слично, Донеси.ком има право да такве кориснике спречи да даље користе систем Донеси.ком. Уколико желите да пријавите слично понашање корисника, и тиме унапредите пословање система Донеси.ком, молимо Вас да нам се обратите на адресу info@donesi.com.

Порицање гаранција
Донеси.ком Вам обезбеђује систем 'онакав какав је', без икаквих гаранција у било ком смислу. Ви прихватате пуну одговорност за било какву штету или губитке настале услед коришћења или немогућности коришћења система Донеси.ком. Донеси.ком се изричито одриче свих изражених, подразумеваних или прописаних гаранција, укључујући, али не и ограничено на, гаранције трговине, погодности за одговарајућу намену и против прекршаја интелектуалних права. Донеси.ком не гарантује да ће Сервис испунити Ваше захтеве ни да ће рад Сервиса бити без прекида и без грешака.

Ограничење одговорности
Ви схватате и прихватате да систем Донеси.ком може имати грешке у функционисању, пројектне грешке или друге проблеме и да коришћење Сервиса може резултирати у непредвиђеној штети или губитку, укључујући, али не и ограничено на, неочекивани резултат или губитак података. Донеси.ком ни под каквим околностима неће бити одговоран за било какве настале штете (укључујући, али не и ограничено на, специјалне, ненамерне или намерне штете, губитак профита или губитак података, без обзира на предвидљивост таквих штета) проистекле из или повезане са коришћењем или перформансама система Донеси.ком или било каквим материјалима или сервисима које Вам Донеси.ком нуди. Ограничење одговорности се примењује у смислу штете због других информација, сервиса, услуга, савета или производа до којих се дошло помоћу линкова или реклама на систему Донеси.ком. Ни под којим условима Донеси.ком није одговоран за неправилно функционисање или прекид рада система Донеси.ком, проузроковано директно или индиректно природним силама, елементарним непогодама или узроцима који су ван разумне моћи контроле, у шта спадају, али не и ограничено на, проблеми у функционисању интернета, кварови на компјутерској опреми или проблеми са истом, проблеми у функционисању телекомуникационе опреме или мреже или неке друге врсте уређаја и опреме, нестанци струје, болести запослених, несарадња трећих лица, све врсте друштвених превирања, наредбе домаћих и међународних судова.

Обавештења е-поштом
Донеси.ком задржава право да Вас контактира електронском поштом у смислу обавештавања о статусу вашег налога, ваших наруџбина и повремених билтена. Уколико не желите да их примате, можете се одјавити изменом свога налога или кликом на линк за одјаву по порукама билтена.

Промене Услова коришћења
Донеси.ком задржава право да из било ког разлога и без најаве промени Услове коришћења с времена на време, промени ценовник и промени систем Донеси.ком у било ком тренутку, укључујући и право да прекине сервис, са или без најаве, без одговорности према Вама или било ком трећем лицу. Све такве промене на  систему Донеси.ком ће бити објављене на сајту и све промене ступају на снагу одмах по објављивању на сајту. Ви се обавезујете да повремено посетите одељак Услови коришћења, како бисте се благовремено упознали са евентуалним променама.

Коришћењем система Донеси.ком по објављивању промена у условима коришћења, ви се слажете и прихватате све промене.

Остало
Ови Услови коришћења представљају уговор између система Донеси.ком и Вас, као корисника, који се тичу коришћења система Донеси.ком и замењује све претходне, писане или усмене договоре, разговоре или уговоре који овде нису посебно поменути. Било каква одступања од одредаба уговора ће имати дејство само уколико су начињена писмено од стране система Донеси.ком.

Уколико се не слажете са било којим наведеним условом или правилом, молимо Вас да више не користите систем Донеси.ком.


Онлајн плаћања

Narudzbine na Donesi.com je moguce platiti gotovinski prilikom dostave, a narudzbine iz nekih restorana i onlajn - platnim karticama Visa, Master Card i Maestro posredstvom Banke Inteze ili qVoucher-om. Kada koristite ovu uslugu,  vaze posebni uslovi:

PayOnline troškovi obrade naudzbine
Radi povecanja udobnosti svojih korisnika, osim klasicnog gotovinskog placanja narudzbina prilikom dostave, Donesi.com nudi i dodatnu uslugu PayOnline koja omogucava onlajn placanje narudzbina. Kako ova usluga iziskuje dodatne aktivnosti Donesi.com, kada koristite onlajn placanja uslugom  Donesi.com PayOnline, u konacnom iznosu za naplatu ce biti ukljucena i stavka PayOnline troškovi obrade narudzbine, kao fiksan dinarski iznos, jednak za sve nacine onlajn placanja.

Sigurnost placanja
Donesi.com onlajn placanja se obavljaju na sigurnim sajtovima procesora placanja i ni u jednom trenutku nam nisu dostupni brojevi kartica, naloga ili drugi poverljivi podaci koje ostavljate prilikom placanja. Procesori placanja sa kojima Donesi.com saraduje podatke prenose u kriptovanoj formi, upotrebom najsavremenijih kriptografskih tehnologija i za njihovu sigurnost garantuju procesori placanja.

Sigurnost placanja platnim karticama
Ukolko placate platnim karticama, prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreze u zašticenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banka Inteza ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Autorizacija naplate i povracaj sredstava
Ukoliko procesor naplate podrzava tu opciju (Banka Inteza), prilikom narucivanja na Donesi.com nece biti izvršena naplata, vec samo autorizacija placanja (rezervacija sredstava). U tom slucaju, naplata ce biti izvršena tek kada narudzbina bude isporucena. U slucaju odbijene ili otkazane narudzbine, rezervacija sredstava ce biti poništena u najkracem mogucem roku. U slucaju da ste više puta pokušavali placanje, moze se desiti da isti iznos bude više puta rezervisan, ali ta sredstva nece biti naplacena i rezervacije ce biti poništene u najkracem mogucem roku. 

Ukoliko procesor placanja ne podrzava postupak autorizacije (qVoucher), naplata ce biti izvršena odmah, a u slucaju odbijene ili otkazane narudzbine, placanje ce biti stornirano i sredstva vracena u najkracem mogucem roku.

Za odbijene ili blagovremeno otkazane narudzbine, korisniku ce biti vracen celokupan iznos placen onlajn.

Povracaj sredstava se obavlja iskljucivo preko procesora placanja koji je korišcen prilikom onlajn placanja.

Poništenja autorizacija i storniranje ce sa naše strane biti obavljeno u datom roku, ali je moguce da ce banci ili drugom procesoru placanja trebati neko dodatno vreme pre nego što te promene na racunu budu vidljive.

Izveštaj o placanju
Nakon završenog placanja, putem elektronske pošte cete dobiti Izveštaj o placanju, sa ishodom placanja (uspelo ili nije uspelo) i ostalim detaljima transakcije. Izveštaj o uspelom placanju je dokaz da ste narudzbinu platili onlajn. Ukoliko Vam je potreban i racun iz restorana, molimo naglasite to prilikom narucivanja.

Dostavnica
Prilikom preuzimanja dostavljenih narudzbina placenih onlajn, u obavezi ste da dostavljacu potpišete Dostavnicu.

Reklamacije
Donesi.com Vam omogucava da na lak i brz nacin narucite i platite hranu onlajn, ali ne priprema niti dostavlja hranu, vec to obavljaju restorani. Ipak, kada koristite PayOnline uslugu za onlajn placanja, sve reklamacije mozete uputiti direktno Donesi.com koji ce ih savesno ispitati i adekvatno reagovati.

Ukoliko imate bilo koji problem sa narudzbinom ili naplatom, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo problem što pre rešili.


ПЛОТУН д.о.о.
Телефон: +381 64 867 00 01
Е-маил: info@donesi.com
Web: www.donesi.com
ПИБ: 105569457
МБ: 20410124
Делатност: 7311 - делатност рекламних агенција Полазна  |  Мобилна верзија  |  Приватност  |  Услови коришћења  |  Контакт

Телефонска подршка: +381 64 867 00 01ПЛОТУН д.о.о., Обилићева 33, 37000 Крушевац, Србија.

® Donesi.com is registered trademark of Plotun. © Copyright by Plotun. All rights reserved.