Uslovi korišćenja

23.10.2019.

Saglasnost sa Uslovima korišćenja

Korišćenjem sistema Donesi.kom, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu 'Uslovi korišćenja') koji su navedeni u daljem tekstu.


Kopirajt

Ovaj veb sajt je u celosti vlasništvo preduzeća PLOTUN d.o.o. Sav softver korišten na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe sistema Donesi.kom i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe, za kupovinu preko interneta. Izričito nije dozvoljeno korišćenje Servisa radi prodaje proizvoda ili usluga ili za povećanje posećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja sistema Donesi.kom, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima. Ukoliko želite da sistem Donesi.kom upotrebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovde opisano, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: info@donesi.com.

Zaštićeno ime
Donesi.kom je zaštićeno trgovačko ime sistema Donesi.kom i vlasništvo je preduzeća PLOTUN d.o.o. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa sistemom Donesi.kom. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom Donesi.kom mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa sistemom Donesi.kom ili preduzećem PLOTUN d.o.o.

Utisci, fotografije i izjave na sajtu
Bilo kakvi utisci, fotografije ili izjave na sajtu, u delu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje, neekskluzivno su vlasništvo sistema Donesi.kom i mogu se koristi u reklamne svrhe i prilagođavati prema potrebi. Ukoliko ostavite utisak na sajtu, slažete se i prihvatate da sistem Donesi.kom može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Onlajn plaćanje PayOnline
Ukoliko koristite uslugu PayOnline za onlajn plaćanje narudžbina, važe dole navedeni uslovi te usluge. 

Rizik isporuke

Isporuka narudžbina prosleđenih putem sistema Donesi.kom isključivo zavisi od naših partnera, tj. samih restorana koji vrše isporuku. Donesi.kom ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao pogrešnom, nekvalitetnom ili neblagovremenom isporukom, jer nije u mogućnosti da kontroliše bilo koji deo toka isporuke. Ukoliko niste zadovoljni isporukom, možete se obratiti sistemu Donesi.kom, na adresu info@donesi.com, koji će pokušati da utvrdi kako može da u budućnosti spreči slična nezadovoljstva (npr. isključivanjem problematičnih restorana iz sistema Donesi.kom). Takođe, možete i ostaviti svoj utisak o određenom restoranu, u delu predviđenom za to, koji će biti dostupan svim zainteresovanima. Ukoliko plaćate onlajn, važe posebni dole navedeni uslovi PayOnline usluge.

Cene na sajtu
Cene proizvoda predstavljenih na sajtu Donesi.kom istovetne su cenama istih proizvoda u dotičnim restoranima. Restorani su u obavezi da sistemu Donesi.kom dostavljaju sve promene cena i ponude PRE nego što se iste promene u restoranu, da bi sistem Donesi.kom mogao blagovremeno da uskladi cene i ponudu na sajtu. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cenama ili do pojave netačne cene  na sajtu, Donesi.kom ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu proisteklu iz tog slučaja.

Slanje sadržaja
Donesi.kom nudi mogućnost slanja (upload) tekstova, slika, fotografija, videa, zvukova, muzike ili bilo kog drugog materijala (u daljem tekstu "Sadržaj") na ili kroz Donesi.kom. Kada šaljete svoj Sadržaj na Donesi.kom, saglasni ste da dajete neekskluzivnu, teritorijalno neograničenu, besplatnu i bez naknada dozvolu da koristi, menja, objavljuje i reprodukuje vaš materijal isključivo u svrhu prikazivanja, distribucije i promocije Donesi.kom i partnerskih restorana, u bilo koje vreme, bez traženja odobrenja i bez vremenskog ograničenja.

Donesi.kom NEMA vlasništvo ili kopirajt nad Sadržajem koji šaljete. Vi zadržavate puno vlasništvo, i sadržaj možete koristiti za bilo koju namenu. U isto vreme, zadržavamo pravo da nastavimo da koristimo Sadržaj na Donesi.kom i partnerskim sajtovima i aplikacijama, u skladu sa opisanim pravima. Pri tome, Donesi.kom ne pretpostavlja prava na prodaju ili distribuciju vašeg Sadržaja trećim stranama bez vaše dozvole.

Saglasni ste i garantujete: (1) da ste vi vlasnik poslatog Sadržaja ili da imate pravo da nam date dozvolu za korišćenje, (2) da Sadržaj i njegova upotreba na ili kroz Donesi.kom ne krši bilo koje pravo drugih strana i (3) da slanjem Sadržaja ne kršite bilo koji ugovor između vas i neke treće strane. Saglasni ste da ste odgovorni za sve potražnje trećih strana nastale zbog Sadržaja koji ste poslali. 

Donesi.kom zadržava pravo da odbije objavljivanje ili obriše Sadržaj iz bilo kog razloga, bez prethodne najave.

Zloupotreba Servisa
Donesi.kom zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, šalju lažne narudžbine i slično, Donesi.kom ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste sistem Donesi.kom. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unapredite poslovanje sistema Donesi.kom, molimo Vas da nam se obratite na adresu info@donesi.com.

Poricanje garancija
Donesi.kom Vam obezbeđuje sistem 'onakav kakav je', bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja sistema Donesi.kom. Donesi.kom se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničeno na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. Donesi.kom ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahteve ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti
Vi shvatate i prihvatate da sistem Donesi.kom može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. Donesi.kom ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama sistema Donesi.kom ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam Donesi.kom nudi. Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sistemu Donesi.kom. Ni pod kojim uslovima Donesi.kom nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sistema Donesi.kom, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Obaveštenja e-poštom
Donesi.kom zadržava pravo da Vas kontaktira elektronskom poštom u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, vaših narudžbina i povremenih biltena. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti izmenom svoga naloga ili klikom na link za odjavu po porukama biltena.

Promene Uslova korišćenja
Donesi.kom zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni sistem Donesi.kom u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na  sistemu Donesi.kom će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.

Korišćenjem sistema Donesi.kom po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promene.

Ostalo
Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između sistema Donesi.kom i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja sistema Donesi.kom i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane sistema Donesi.kom.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite sistem Donesi.kom.


Onlajn plaćanja

Narudžbine na Donesi.com je moguće platiti gotovinski prilikom dostave, a narudžbine iz nekih restorana i onlajn - platnim karticama Visa posredstvom Banke Unicredit i procesorom za online plaćanje Allsecure. Kada koristite ovu uslugu, važe posebni uslovi:

PayOnline troškovi obrade naudžbine
Radi povećanja udobnosti svojih korisnika, osim klasičnog gotovinskog plaćanja narudžbina prilikom dostave, Donesi.com nudi i dodatnu uslugu PayOnline koja omogućava onlajn plaćanje narudžbina. Kako ova usluga iziskuje dodatne aktivnosti Donesi.com, kada koristite onlajn plaćanja uslugom  Donesi.com PayOnline, u konačnom iznosu za naplatu će biti uključena i stavka PayOnline troškovi obrade narudžbine, kao fiksan dinarski iznos, jednak za sve načine onlajn plaćanja.

Sigurnost plaćanja
Donesi.com onlajn plaćanja se obavljaju na sigurnim sajtovima procesora plaćanja i ni u jednom trenutku nam nisu dostupni brojevi kartica, naloga ili drugi poverljivi podaci koje ostavljate prilikom plaćanja. Procesori plaćanja sa kojima Donesi.com sarađuje podatke prenose u kriptovanoj formi, upotrebom najsavremenijih kriptografskih tehnologija i za njihovu sigurnost garantuju procesori plaćanja.

Sigurnost plaćanja platnim karticama
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.
3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.
PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.
Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice.
Autorizacija naplate i povraćaj sredstava
Ukoliko procesor naplate podržava tu opciju, prilikom naručivanja na Donesi.com neće biti izvršena naplata, već samo autorizacija plaćanja (rezervacija sredstava). U tom slučaju, naplata će biti izvršena tek kada narudžbina bude isporučena. U slučaju odbijene ili otkazane narudžbine, rezervacija sredstava će biti poništena u najkraćem mogućem roku. U slučaju da ste više puta pokušavali plaćanje, može se desiti da isti iznos bude više puta rezervisan, ali ta sredstva neće biti naplaćena i rezervacije će biti poništene u najkraćem mogućem roku. 

Ukoliko procesor plaćanja ne podržava postupak autorizacije, naplata će biti izvršena odmah, a u slučaju odbijene ili otkazane narudžbine, plaćanje će biti stornirano i sredstva vraćena u najkraćem mogućem roku.

Za odbijene ili blagovremeno otkazane narudžbine, korisniku će biti vraćen celokupan iznos plaćen onlajn.
Povraćaj sredstava se obavlja isključivo preko procesora plaćanja koji je korišćen prilikom onlajn plaćanja.

Poništenja autorizacija i storniranje će sa naše strane biti obavljeno u datom roku, ali je moguće da će banci ili drugom procesoru plaćanja trebati neko dodatno vreme pre nego što te promene na računu budu vidljive.
Donesi.com neće poništavati rezervacije sredstava, niti stornirati plaćanje niti vršiti povraćaj naplaćenog iznosa narudžbine, ukoliko narudžbina nije izvršena usled proteka roka u kojem je dostavljač dužan da sačeka prijem narudžbine od strane korisnika.
Rok u kojem je dostavljač dužan da sačeka preuzimanje narudžbine od strane korisnika je pet minuta od trenutka kada je pokušao da obavesti korisnika da je pristupio na adresu koju je korisnik odredio kao mesto dostave prilikom online-narudžbine.
Izveštaj o plaćanju
Nakon završenog plaćanja, putem elektronske pošte ćete dobiti Izveštaj o plaćanju, sa ishodom plaćanja (uspelo ili nije uspelo) i ostalim detaljima transakcije. Izveštaj o uspelom plaćanju je dokaz da ste narudžbinu platili onlajn. Ukoliko Vam je potreban i račun iz restorana, molimo naglasite to prilikom naručivanja.

Reklamacije
Donesi.com Vam omogućava da na lak i brz način naručite i platite hranu onlajn, ali ne priprema niti dostavlja hranu, već to obavljaju restorani. Ipak, kada koristite PayOnline uslugu za onlajn plaćanja, sve reklamacije možete uputiti direktno Donesi.com koji će ih savesno ispitati i adekvatno reagovati.

Ukoliko imate bilo koji problem sa narudžbinom ili naplatom, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo problem što pre rešili.


PLOTUN d.o.o.
Telefon: +381 64 867 00 01
E-mail: info@donesi.com
Web: www.donesi.com
PIB: 105569457
MB: 20410124
Delatnost: 7311 - delatnost reklamnih agencija Polazna  |  Mobilna verzija  |  Privatnost  |  Uslovi korišćenja  |  Kontakt

Telefonska podrška: +381 64 867 00 01PLOTUN d.o.o., Obilićeva 33, 37000 Kruševac, Srbija.

® Donesi.com is registered trademark of Plotun. © Copyright by Plotun. All rights reserved.