Polisa zaštite intelektualne svojine

Molimo vas da nas kontaktirate pre nego što kopirate bilo šta sa naše stranice.

Polisa zaštite intelektualne svojine

Molimo vas da nas kontaktirate pre nego što kopirate bilo šta sa naše stranice.


Celokupni dizajn donesi veb stranica, tekst, grafika, izbor i njegova postavka intelektualno su i industrijsko vlasništvo kompanije Plotun d.o.o. (dalje u tekstu: „Kompanija“), pa su zaštićeni odgovarajućim odredbama srpskog i međunarodnog prava o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Sva prava su zadržana. Svaki tekst ili slika koja sadrži simbole TM, SM ili © su registrovani zaštitni znakovi i koriste se na ovoj veb lokaciji pod licencom njihovih vlasnika.

Sastav sadržaja i baza svih podataka koji se nalaze na ovoj veb stranici isključivo pripadaju Kompaniji i zaštićeni su odgovarajućim odredbama srpskog i međunarodnog prava. Kompanija i njeni dobavljači i / ili davaoci licence izričito zadržavaju sva prava intelektualne i industrijske svojine na bilo koji i sve elemente donesi sadržaja ili drugog materijala prikazanog na vebsajtu donesi. Bez obzira na gore navedeno, korisnik se obavezuje da neće stvarati dela izvedena ili zasnovana na osnovu sadržaja donesi, da neće kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, objavljivati, modifikovati, prenositi, prodavati ili iskorištavati na bilo koji način, delimično ili u celosti, materijal ove veb stranice ili bilo kojeg relevantnog softvera, da ga ne dodaje nijednom pretraživaču ili indeksu, da ga ne uokviruje bilo kojom drugom veb stranicom, uključite kao vezu za direktan pristup sa druge veb lokacije do unutrašnjih informacija, kopirati njegovu lokaciju na drugi server pomoću ogledala ili obećati trećim licima da će im pravo koje im je dodelio donesi, bez izričitog pismenog pristanka Kompanije. Pored toga, razvoj i / ili objavljivanje baza podataka koje sadrže glavne delove vebsajta donesi nije dozvoljeno bez izričitog prethodnog pristanka Kompanije.

Korišćenjem veb stranice donesi korisnici bezrezervno prihvataju, slažu se i izjavljuju da će je legalno i pravilno koristiti, naročito, u skladu sa ovde navedenim uslovima. Shodno tome, korisnici se indikativno, nedvosmisleno slažu da neće koristiti donesi za prenošenje ili pristup sadržaju koji krši prava intelektualnih i industrijskih autorskih prava trećih lica ili kompanija.