Restaurant Kafana Greda: Preporuka

Order food delivery from restaurant Kafana Greda

30.11.2016.

Grašak sa mesom odličan....i, da tako kažem, zaista bez škrtarenja na mesu, kakvo se često sreće :-)