Услови коришћења

16.11.2011.

Сагласност са Условима коришћења

Коришћењем система Донеси.ком, слажете се и прихватате одређене услове и правила коришћења (у даљем тексту 'Услови коришћења') који су наведени у даљем тексту.

Копирајт
Овај веб сајт је у целости власништво ПЛОТУН д.о.о. Сав софтвер кориштен на сајту је ексклузивно пројектован и развијен за потребе система Донеси.ком и заштићен је међународним законима који регулишу ту област. Садржај и софтвер на сајту могу се користити само у личне сврхе, за куповину преко интернета. Изричито није дозвољено коришћење Сервиса ради продаје производа или услуга или за повећање посећености било ког другог сајта у комерцијалне сврхе, као ни преузимање резултата претраживања система Донеси.ком, њихово преобликовање и објављивање на другим сајтовима. Уколико желите да систем Донеси.ком употребите у комерцијалне сврхе или на другачији начин него што је овде описано, обратите нам се електронском поштом, на адресу: info@donesi.com.

Заштићено име
Донеси.ком је заштићено трговачко име система Донеси.ком и власништво је ПЛОТУН д.о.о. Забрањено је коришћење овог имена или знака од стране било ког сервиса, производа или услуге која нема везе са системом Донеси.ком. Забрањено је и коришћење имена и знакова који својом сличношћу са именом и знаком Донеси.ком могу довести у заблуду кориснике и трећа лица да било који сервис, производ или услуга имају везе са системом Донеси.ком или са ПЛОТУН д.о.о.

Утисци, фотографије и изјаве на сајту
Било какви утисци, фотографије или изјаве на сајту, у делу у коме је корисницима остављена могућност да изразе своје мишљење, неексклузивно су власништво система Донеси.ком и могу се користи у рекламне сврхе и прилагођавати према потреби. Уколико оставите утисак на сајту, слажете се и прихватате да систем Донеси.ком може користити име под којим пошаљете било који утисак или изјаву.

Ризик испоруке
Испорука наруџбина прослеђених путем система Донеси.ком искључиво зависи од наших партнера, тј. самих ресторана који врше испоруку. Донеси.ком не одговара за било какву штету или губитак настао погрешном, неквалитетном или неблаговременом испоруком, јер није у могућности да контролише било који део тока испоруке. Уколико нисте задовољни испоруком, можете се обратити систему Донеси.ком, на адресу info@donesi.com, који ће покушати да утврди како може да у будућности спречи слична незадовољства (нпр. искључивањем проблематичних ресторана из система Донеси.ком). Такође, можете и оставити свој утисак о одређеном ресторану, у делу предвиђеном за то, који ће бити доступан свим заинтересованима.

Цене на сајту
Цене производа представљених на сајту Донеси.ком истоветне су ценама истих производа у дотичним ресторанима. Ресторани су у обавези да систему Донеси.ком достављају све промене цена и понуде ПРЕ него што се исте промене у ресторану, да би систем Донеси.ком могао благовремено да усклади цене и понуду на сајту. Уколико ипак дође до несклада у ценама или до појаве нетачне цене  на сајту, Донеси.ком не одговара за било какву могућу штету проистеклу из тог случаја.

Злоупотреба Сервиса
Донеси.ком задржава право да ускрати сервис корисницима за које утврди да га злоупотребљавају. Уколико се корисници лажно представљају, шаљу лажне наруџбине и слично, Донеси.ком има право да такве кориснике спречи да даље користе систем Донеси.ком. Уколико желите да пријавите слично понашање корисника, и тиме унапредите пословање система Донеси.ком, молимо Вас да нам се обратите на адресу info@donesi.com.

Порицање гаранција
Донеси.ком Вам обезбеђује систем 'онакав какав је', без икаквих гаранција у било ком смислу. Ви прихватате пуну одговорност за било какву штету или губитке настале услед коришћења или немогућности коришћења система Донеси.ком. Донеси.ком се изричито одриче свих изражених, подразумеваних или прописаних гаранција, укључујући, али не и ограничено на, гаранције трговине, погодности за одговарајућу намену и против прекршаја интелектуалних права. Донеси.ком не гарантује да ће Сервис испунити Ваше захтеве ни да ће рад Сервиса бити без прекида и без грешака.

Ограничење одговорности
Ви схватате и прихватате да систем Донеси.ком може имати грешке у функционисању, пројектне грешке или друге проблеме и да коришћење Сервиса може резултирати у непредвиђеној штети или губитку, укључујући, али не и ограничено на, неочекивани резултат или губитак података. Донеси.ком ни под каквим околностима неће бити одговоран за било какве настале штете (укључујући, али не и ограничено на, специјалне, ненамерне или намерне штете, губитак профита или губитак података, без обзира на предвидљивост таквих штета) проистекле из или повезане са коришћењем или перформансама система Донеси.ком или било каквим материјалима или сервисима које Вам Донеси.ком нуди. Ограничење одговорности се примењује у смислу штете због других информација, сервиса, услуга, савета или производа до којих се дошло помоћу линкова или реклама на систему Донеси.ком. Ни под којим условима Донеси.ком није одговоран за неправилно функционисање или прекид рада система Донеси.ком, проузроковано директно или индиректно природним силама, елементарним непогодама или узроцима који су ван разумне моћи контроле, у шта спадају, али не и ограничено на, проблеми у функционисању интернета, кварови на компјутерској опреми или проблеми са истом, проблеми у функционисању телекомуникационе опреме или мреже или неке друге врсте уређаја и опреме, нестанци струје, болести запослених, несарадња трећих лица, све врсте друштвених превирања, наредбе домаћих и међународних судова.

Обавештења е-поштом
Донеси.ком задржава право да Вас контактира електронском поштом у смислу обавештавања о статусу вашег налога, ваших наруџбина и повремених билтена. Уколико не желите да их примате, можете се одјавити изменом свога налога или кликом на линк за одјаву по порукама билтена.

Промене Услова коришћења
Донеси.ком задржава право да из било ког разлога и без најаве промени Услове коришћења с времена на време, промени ценовник и промени систем Донеси.ком у било ком тренутку, укључујући и право да прекине сервис, са или без најаве, без одговорности према Вама или било ком трећем лицу. Све такве промене на  систему Донеси.ком ће бити објављене на сајту и све промене ступају на снагу одмах по објављивању на сајту. Ви се обавезујете да повремено посетите одељак Услови коришћења, како бисте се благовремено упознали са евентуалним променама.

Коришћењем система Донеси.ком по објављивању промена у условима коришћења, ви се слажете и прихватате све промене.

Остало
Ови Услови коришћења представљају уговор између система Донеси.ком и Вас, као корисника, који се тичу коришћења система Донеси.ком и замењује све претходне, писане или усмене договоре, разговоре или уговоре који овде нису посебно поменути. Било каква одступања од одредаба уговора ће имати дејство само уколико су начињена писмено од стране система Донеси.ком.

Уколико се не слажете са било којим наведеним условом или правилом, молимо Вас да више не користите систем Донеси.ком.Полазна  |  Мобилна верзија  |  Приватност  |  Услови коришћења  |  Контакт

Телефонска подршка: +382 68 302 957

Донеси д.о.о., Јосипа Броза Тита 65а, 81000 Подгорица, Црна Гора.

® Donesi.com is registered trademark of Plotun. © Copyright by Plotun. All rights reserved.