Uslovi korišćenja

16.11.2011.

Saglasnost sa Uslovima korišćenja

Korišćenjem sistema Donesi.kom, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu 'Uslovi korišćenja') koji su navedeni u daljem tekstu.

Kopirajt
Ovaj veb sajt je u celosti vlasništvo PLOTUN d.o.o. Sav softver korišten na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe sistema Donesi.kom i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe, za kupovinu preko interneta. Izričito nije dozvoljeno korišćenje Servisa radi prodaje proizvoda ili usluga ili za povećanje posećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja sistema Donesi.kom, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima. Ukoliko želite da sistem Donesi.kom upotrebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovde opisano, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: info@donesi.com.

Zaštićeno ime
Donesi.kom je zaštićeno trgovačko ime sistema Donesi.kom i vlasništvo je PLOTUN d.o.o. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa sistemom Donesi.kom. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom Donesi.kom mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa sistemom Donesi.kom ili sa PLOTUN d.o.o.

Utisci, fotografije i izjave na sajtu
Bilo kakvi utisci, fotografije ili izjave na sajtu, u delu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje, neekskluzivno su vlasništvo sistema Donesi.kom i mogu se koristi u reklamne svrhe i prilagođavati prema potrebi. Ukoliko ostavite utisak na sajtu, slažete se i prihvatate da sistem Donesi.kom može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Rizik isporuke
Isporuka narudžbina prosleđenih putem sistema Donesi.kom isključivo zavisi od naših partnera, tj. samih restorana koji vrše isporuku. Donesi.kom ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao pogrešnom, nekvalitetnom ili neblagovremenom isporukom, jer nije u mogućnosti da kontroliše bilo koji deo toka isporuke. Ukoliko niste zadovoljni isporukom, možete se obratiti sistemu Donesi.kom, na adresu info@donesi.com, koji će pokušati da utvrdi kako može da u budućnosti spreči slična nezadovoljstva (npr. isključivanjem problematičnih restorana iz sistema Donesi.kom). Takođe, možete i ostaviti svoj utisak o određenom restoranu, u delu predviđenom za to, koji će biti dostupan svim zainteresovanima.

Cene na sajtu
Cene proizvoda predstavljenih na sajtu Donesi.kom istovetne su cenama istih proizvoda u dotičnim restoranima. Restorani su u obavezi da sistemu Donesi.kom dostavljaju sve promene cena i ponude PRE nego što se iste promene u restoranu, da bi sistem Donesi.kom mogao blagovremeno da uskladi cene i ponudu na sajtu. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cenama ili do pojave netačne cene  na sajtu, Donesi.kom ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu proisteklu iz tog slučaja.

Zloupotreba Servisa
Donesi.kom zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, šalju lažne narudžbine i slično, Donesi.kom ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste sistem Donesi.kom. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unapredite poslovanje sistema Donesi.kom, molimo Vas da nam se obratite na adresu info@donesi.com.

Poricanje garancija
Donesi.kom Vam obezbeđuje sistem 'onakav kakav je', bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja sistema Donesi.kom. Donesi.kom se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničeno na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. Donesi.kom ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahteve ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti
Vi shvatate i prihvatate da sistem Donesi.kom može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. Donesi.kom ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama sistema Donesi.kom ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam Donesi.kom nudi. Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sistemu Donesi.kom. Ni pod kojim uslovima Donesi.kom nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sistema Donesi.kom, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Obaveštenja e-poštom
Donesi.kom zadržava pravo da Vas kontaktira elektronskom poštom u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, vaših narudžbina i povremenih biltena. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti izmenom svoga naloga ili klikom na link za odjavu po porukama biltena.

Promene Uslova korišćenja
Donesi.kom zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni sistem Donesi.kom u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na  sistemu Donesi.kom će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.

Korišćenjem sistema Donesi.kom po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promene.

Ostalo
Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između sistema Donesi.kom i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja sistema Donesi.kom i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane sistema Donesi.kom.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite sistem Donesi.kom.Polazna  |  Mobilna verzija  |  Privatnost  |  Uslovi korišćenja  |  Kontakt

Telefonska podrška: +382 68 302 957

Donesi d.o.o., Josipa Broza Tita 65a, 81000 Podgorica, Crna Gora.

® Donesi.com is registered trademark of Plotun. © Copyright by Plotun. All rights reserved.