Услови кориштења

19.05.2012.

Сагласност са Условима кориштења

Кориштењем система Donesi.com, слажете се и прихватате одређене услове и правила кориштења (у даљем тексту 'Услови кориштења') која су наведена у даљем тексту.

Копирајт
Овај веб сајт је у цjелости власништво компаније ПЛОТУН д.о.о. Сав софтвер кориштен на сајту је ексклузивно пројектован и развијен за потребе система Donesi.com и заштићен је међународним законима који регулишу ту област. Садржај и софтвер на сајту могу се користити само у личне сврхе, за куповину преко интернета. Изричито није дозвољено кориштење Сервиса ради продаје производа или услуга или за повећање посjећености било ког другог сајта у комерцијалне сврхе, као ни преузимање резултата претраживања система Donesi.com, њихово преобликовање и објављивање на другим сајтовима. Уколико желите да систем Donesi.com употребите у комерцијалне сврхе или на другачији начин него што је овдjе описано, обратите нам се електронском поштом, на адресу: info@donesi.com.

Заштићено име
Donesi.com је заштићено трговачко име система Donesi.com и власништво је агенције ПЛОТУН. Забрањено је кориштење овог имена или знака од стране било ког сервиса, производа или услуге која нема везе са системом Donesi.com. Забрањено је и кориштење имена и знакова који својом сличношћу са именом и знаком Donesi.com могу довести у заблуду кориснике и трећа лица да било који сервис, производ или услуга имају везе са системом Donesi.com или агенцијом ПЛОТУН.

Утисци и изјаве на сајту
Било какви утисци или изјаве на сајту, у дијелу у коме је корисницима остављена могућност да изразе своје мишљење, неексклузивно су власништво система Donesi.com и могу се користи у рекламне сврхе и прилагођавати према потреби. Уколико оставите утисак на сајту, слажете се и прихватате да систем Donesi.com може користити име под којим пошаљете било који утисак или изјаву.

Ризик испоруке
Испорука наруџби прослијеђених путем система Donesi.com искључиво зависи од наших партнера, тј. самих ресторана који врше испоруку. Donesi.com не одговара за било какву штету или губитак настао погрешном, неквалитетном или неблаговременом испоруком, јер није у могућности да контролише било који дио тока испоруке. Уколико нисте задовољни испоруком, можете се обратити систему Donesi.com, на адресу info@donesi.com, који ће покушати да утврди како може да у будућности спријечи слична незадовољства (нпр. искључивањем проблематичних ресторана из система Donesi.com). Такођер, можете и оставити свој утисак о одређеном ресторану, у дијелу предвиђеном за то, који ће бити доступан свим заинтересованим.

Цијене на сајту
Цијене производа представљених на сајту Donesi.com истовјетне су цијенама истих производа у дотичним ресторанима. Ресторани су у обавези да систему Donesi.com достављају све промjене цијена и понуде ПРИЈЕ него што се исте промјене у ресторану, да би систем Donesi.com могао благовремено да усклади цијене и понуду на сајту. Уколико ипак дође до несклада у цијенама или до појаве нетачне цијене на сајту, Donesi.com не одговара за било какву могућу штету проистеклу из тог случаја.

Злоупотреба Сервиса
Donesi.com задржава право да ускрати сервис корисницима за које утврди да га злоупотребљавају. Уколико се корисници лажно представљају, шаљу лажне наруџбе и слично, Donesi.com има право да такве кориснике спријечи да даље користе систем. Уколико желите да пријавите слично понашање корисника, и тиме унаприједите пословање система Donesi.com, молимо Вас да нам се обратите на адресу info@donesi.com.

Порицање гаранција
Donesi.com Вам обезбjеђује систем 'онакав какав је', без икаквих гаранција у било ком смислу. Ви прихватате пуну одговорност за било какву штету или губитке настале усљед кориштења или немогућности кориштења система Donesi.com. Donesi.com се изричито одриче свих изражених, подразумjеваних или прописаних гаранција, укључујући, али не и ограничавајући се на, гаранције трговине, погодности за одговарајућу намјену и против прекршаја интелектуалних права. Donesi.com не гарантује да ће Сервис испунити Ваше захтjеве ни да ће рад Сервиса бити без прекида и без грешака.

Ограничење одговорности
Ви схватате и прихватате да систем Donesi.com може имати грешке у функционисању, пројектне грешке или друге проблеме и да кориштење Сервиса може резултирати у непредвиђеној штети или губитку, укључујући, али не и ограничавајући се на неочекивани резултат или губитак података. Donesi.com ни под којим околностима неће бити одговоран за било какве настале штете (укључујући, али не и ограничавајући се на специјалне, ненамјерне или намјерне штете, губитак профита или губитак података, без обзира на предвидљивост таквих штета) проистекле из или повезане са кориштењем или перформансама система Donesi.com или било каквим материјалима или сервисима које Вам Donesi.com нуди. Ограничење одговорности се примjењује у смислу штете због других информација, сервиса, услуга, савjета или производа до којих се дошло помоћу линкова или реклама на систему Donesi.com. Ни под којим условима Donesi.com није одговоран за неправилно функционисање или прекид рада система Donesi.com, проузроковано директно или индиректно природним силама, елементарним непогодама или узроцима који су ван разумне моћи контроле, у штo спадају, али не и ограничено на, проблеми у функционисању интернета, кварови на компјутерској опреми или проблеми са истом, проблеми у функционисању телекомуникационе опреме или мреже или неке друге врсте уређаја и опреме, нестанци струје, болести запослених, несарадња трећих лица, све врсте друштвених превирања, наредбе домаћих и међународних судова.

Промjене Услова кориштења
Donesi.com задржава право да из било ког разлога и без најаве промјени Услове кориштења с времена на вријеме, промјени цјеновник и промјени систем Donesi.com у било ком тренутку, укључујући и право да прекине сервис, са или без најаве, без одговорности према Вама или било ком трећем лицу. Све такве промjене на систему Donesi.com ће бити објављене на сајту и све промjене ступају на снагу одмах по објављивању на сајту. Ви се обавезујете да повремено посjетите одjељак Услови кориштења, како бисте се благовремено упознали са евентуалним промјенама.

Кориштењем система Donesi.com, по објављивању промjена у условима коришћења, ви се слажете и прихватате све промjене.

Остало
Ови Услови кориштења представљају уговор између система Donesi.com и Вас, као корисника, који се тичу кориштења система Donesi.com и замјењује све претходне, писане или усмене договоре, разговоре или уговоре који овдје нису посебно поменути. Било каква одступања од одредби уговора ће имати дејство само уколико су начињена писмено од стране система Donesi.com.

Уколико се не слажете са било којим наведеним условом или правилом, молимо Вас да више не користите систем Donesi.com.Полазна  |  Мобилна верзија  |  Приватност  |  Услови коришћења  |  Контакт

Телефонска подршка: +387 66 266 391

Донеси д.о.о., Младена Стојановића 117A, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина.

® Donesi.com is registered trademark of Plotun. © Copyright by Plotun. All rights reserved.