Контакт

Ваши подаци за контакт (Тразена поља су означена са звјездицом *)
Име ресторана *
Contact persons name *
Град *
Улица и број *
Contact persons mobile phone *
Contact persons email address
Cuisine (pizza, bbq, paste) *
Do you have own delivery?
Which areas do you cover
Minimum for delivery
Additional info:
Питање/Коментар
Please provide answer below
Одузети 6 од 12 *


Полазна  |  Мобилна верзија  |  Приватност  |  Услови коришћења  |  Контакт

Телефонска подршка: +387 66 266 391

Донеси д.о.о., Младена Стојановића 117A, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина.

® Donesi.com is registered trademark of Plotun. © Copyright by Plotun. All rights reserved.