Uslovi korištenja

19.05.2012.

Saglasnost sa Uslovima korištenja

Korištenjem sistema Donesi.com, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korištenja (u daljem tekstu 'Uslovi korištenja') koja su navedena u daljem tekstu.

Kopirajt
Ovaj veb sajt je u cjelosti vlasništvo kompanije PLOTUN d.o.o. Sav softver korišten na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe sistema Donesi.com i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe, za kupovinu preko interneta. Izričito nije dozvoljeno korištenje Servisa radi prodaje proizvoda ili usluga ili za povećanje posjećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja sistema Donesi.com, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima. Ukoliko želite da sistem Donesi.com upotrebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovdje opisano, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: info@donesi.com.

Zaštićeno ime
Donesi.com je zaštićeno trgovačko ime sistema Donesi.com i vlasništvo je agencije PLOTUN. Zabranjeno je korištenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa sistemom Donesi.com. Zabranjeno je i korištenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom Donesi.com mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa sistemom Donesi.com ili agencijom PLOTUN.

Utisci i izjave na sajtu
Bilo kakvi utisci ili izjave na sajtu, u dijelu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje, neekskluzivno su vlasništvo sistema Donesi.com i mogu se koristi u reklamne svrhe i prilagođavati prema potrebi. Ukoliko ostavite utisak na sajtu, slažete se i prihvatate da sistem Donesi.com može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Rizik isporuke
Isporuka narudžbi proslijeđenih putem sistema Donesi.com isključivo zavisi od naših partnera, tj. samih restorana koji vrše isporuku. Donesi.com ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao pogrešnom, nekvalitetnom ili neblagovremenom isporukom, jer nije u mogućnosti da kontroliše bilo koji dio toka isporuke. Ukoliko niste zadovoljni isporukom, možete se obratiti sistemu Donesi.com, na adresu info@donesi.com, koji će pokušati da utvrdi kako može da u budućnosti spriječi slična nezadovoljstva (npr. isključivanjem problematičnih restorana iz sistema Donesi.com). Također, možete i ostaviti svoj utisak o određenom restoranu, u dijelu predviđenom za to, koji će biti dostupan svim zainteresovanim.

Cijene na sajtu
Cijene proizvoda predstavljenih na sajtu Donesi.com istovjetne su cijenama istih proizvoda u dotičnim restoranima. Restorani su u obavezi da sistemu Donesi.com dostavljaju sve promjene cijena i ponude PRIJE nego što se iste promjene u restoranu, da bi sistem Donesi.com mogao blagovremeno da uskladi cijene i ponudu na sajtu. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cijenama ili do pojave netačne cijene na sajtu, Donesi.com ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu proisteklu iz tog slučaja.

Zloupotreba Servisa
Donesi.com zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, šalju lažne narudžbe i slično, Donesi.com ima pravo da takve korisnike spriječi da dalje koriste sistem. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unaprijedite poslovanje sistema Donesi.com, molimo Vas da nam se obratite na adresu info@donesi.com.

Poricanje garancija
Donesi.com Vam obezbjeđuje sistem 'onakav kakav je', bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usljed korištenja ili nemogućnosti korištenja sistema Donesi.com. Donesi.com se izričito odriče svih izraženih, podrazumjevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namjenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. Donesi.com ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahtjeve ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti
Vi shvatate i prihvatate da sistem Donesi.com može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korištenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničavajući se na neočekivani rezultat ili gubitak podataka. Donesi.com ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničavajući se na specijalne, nenamjerne ili namjerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korištenjem ili performansama sistema Donesi.com ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam Donesi.com nudi. Ograničenje odgovornosti se primjenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, savjeta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sistemu Donesi.com. Ni pod kojim uslovima Donesi.com nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sistema Donesi.com, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u što spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Promjene Uslova korištenja
Donesi.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promjeni Uslove korištenja s vremena na vrijeme, promjeni cjenovnik i promjeni sistem Donesi.com u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promjene na sistemu Donesi.com će biti objavljene na sajtu i sve promjene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posjetite odjeljak Uslovi korištenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promjenama.

Korištenjem sistema Donesi.com, po objavljivanju promjena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promjene.

Ostalo
Ovi Uslovi korištenja predstavljaju ugovor između sistema Donesi.com i Vas, kao korisnika, koji se tiču korištenja sistema Donesi.com i zamjenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovdje nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredbi ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane sistema Donesi.com.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite sistem Donesi.com.Polazna  |  Mobilna verzija  |  Privatnost  |  Uslovi korišćenja  |  Kontakt

Telefonska podrška: +387 66 266 391

Donesi d.o.o., Mladena Stojanovića 117A, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

® Donesi.com is registered trademark of Plotun. © Copyright by Plotun. All rights reserved.